ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Atamaları 17.06.2010

Şirket Anasözleşmesinin değişik 10'ncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısı 6'ya yükseltildiğinden, oluşan yeni  yönetim kurulu üyeliğine,17.06.2010 tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararı neticesinde ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere ALİ KÖRPE'nin atanmasına,17.06.2010 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararı neticesinde Mali ve İdari İşler Koordinatörü olarak Hasan ÖZÜLKÜ'nün atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

<