ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi ataması hakkında 30.05.2017

Şirketimiz İcra Kurulu Üyesi Hasan Özülkü'nün; şirketimiz 30.05.2017 tarih, 14 sayılı yönetim kurulu kararı ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11nci madde hükmü gereği; İttifak Holding A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

<