ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel Durum Açıklaması (Genel) - 02.05.2019 02.05.2019

Toplanan yönetim kurulumuz;

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine: Bağımsız yönetim kurulu üyesi "HASAN CUMHUR BAYKAL"nın başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "İBRAHİM HASELÇİN"ın üye olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine: Bağımsız yönetim kurulu üyesi "HASAN CUMHUR BAYKAL"ın başkan olarak,

Yönetim kurulu Başkan Vekili "MEHMET AKDERE"ın üye olarak ,Şirketimiz Finans Direktörü "HALİL KAYA"nın üye olarak seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine: Bağımsız yönetim kurulu üyesi "İBRAHİM HASELÇİN"ın başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "HASAN CUMHUR BAYKAL"ın üye olarak seçilmesine,Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip "Hasan ÖZÜLKÜ"nün üye olarak seçilmesine, 

Aday gösterme komitesi ve Ücret komitesi görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine karar vermiştir.

<