ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel Durum Açıklaması (Genel) 18.12.2018

Kredi Derecelendirme sözleşme feshi

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş ile Rating sözleşmesi, karşılıklı mutabakata varılarak iptal edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

<