ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 14.08.2018


2018 yılı 2.Geçici Vergi döneminde Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Gelir Tablomuz sadece İttifak Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını ifade etmektedir.Konsolide sonuçları içermemektedir

Detaylı bilgi için tıklayınız


 

<