ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Grup Şirketlerinden Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.'nin Halka Açılması ile İlgili Olarak Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında Karar Alınması 03.08.2011

Grup şirketlerinden Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.'nin şirket ana sözleşmesinin şirket hisselerinin Halka Arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için şirket yönetim kurulu kararı alınarak,Sermaye Piyasası Kuruluna müracatı yapılmıştır.

<