ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Bağlı Ortaklıklarımızın Birleşme, Ana Sözleşme Amaç ve Konu Değişimi 01.12.2010

İttifak Holding A.Ş.'nin % 98,67 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Adese Genç Oto ve Petrol Ür.San.Tic.A.Ş.'nin 01.12.2010 tarih ve  2 nolu yönetim kurulu kararı ile, yine İttifak Holding A.Ş.'nin % 99.10 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.'nin 01.12.2010 tarih ve 16 nolu yönetim kurulu kararları neticesinde Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş. adı altında birleştirilmesine ilişkin gerekli çalışmaların başlanmasına karar verilmiştir.

İttifak Holding A.Ş.'nin % 99,09 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Selva Gıda San.A.Ş.'nin 01.12.2010 tarih ve 72 nolu yönetim kurulu kararı neticesinde ana sözleşmesinin 3.maddesine, "Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisi ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak"  ifadesinin eklenmesi kararı alınmıştır.

<