ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin Pay Alım Satımı Hk. 14.04.2016

Şirketimizin 29.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 17. maddesi olarak görüşülüp karara bağlanan, şirketin kendi hisselerini ivazlı veya ivazsız iktisap edebilmesi hususundaki yetkiye istinaden, bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin ,şirketimiz paylarında yaptığı geri alımların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği 9. maddesi uyarınca, %10 oranını aşan kısım olan  3,165,689 TL nominal bedelli payları , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2016 tarih ve 10/321 sayılı kararı uyarınca 31.12.2016 tarihine kadar elden çıkarılacak, aksi halde bu kısım yönünde sermaye azaltımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.

<