ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk. 26.04.2016

Genel Kurul Türü : Olağan
Tarihi ve Saati : 26.04.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni? Genel Kurul Toplantı Nisabının Sağlanamaması

 

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?                            Hayır                     

 

EK AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Erteleme Tutanağı ve 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi Ektedir.
 

EK: Erteleme tutanağı için tıklayınız.
       Hazirun Cetveli için tıklayınız.

    

 

<