ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2014 yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi 31.03.2014

Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantısında,Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan  ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmistir.

<