ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2012 Yılı Kar Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı Hk. 15.05.2013

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 05.06.2013
 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ITTFH(Eski),TREITFK00018 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREITFK00026 0,0000000 0,0000000
 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ITTFH(Eski),TREITFK00018 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREITFK00026 0,000 0,00000
 

EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun bugün (15.05.2013) yapılan toplantısında;
Şirketimizin, 2012 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda 10.144.672 TL net dönem zararı mevcuttur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 37.091,70 TL net dönem karı mevcuttur. 2012 yılı karımıza ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

EK
 

 

<