ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2012 yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi 28.03.2012

Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantısında,2012 yılına ait mali tabloların Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak bağımsız dış denetimi için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmistir.

 

<